Forvandle kontoret ditt til en sunn, produktiv arbeidsplass

Få opptil 470 NOK tilbake

ved kjøp av utvalgte skjermarms- og sitte/stå-løsninger
Oppdatert den 1:13 PM / 20-Sep-2018

Betingelsene og vilkårene

 1. Kampanjen er åpen for innbyggere i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Sverige, Spania, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike som er over 18 år, bortsett fra ansatte hos Fellowes og deres nære familie, agenter, distributører og alle forhandlere eller andre som via sin stilling har tilknytning til denne kampanjen.

 2. Deltakerne må ha bankkonto i det landet de bor i.

 3. Ved å delta i kampanjen godtar deltakerne disse vilkårene og anses å ha lest Fellowes personvernpolitikk.

 4. Dette tilbudet fra Fellowes består i at deltakerne kan få tilbakebetalt en del av kjøpsprisen for et kvalifiserende produkt som er kjøpt innenfor en angitt periode ("kampanjeperiode"). Du finner mer informasjon om hvert tilbud, inkludert kvalifiserende produkter og bonusstørrelser på www.fellowes-promotion.com("kampanjesiden"). Komplette søknader må sendes inn innen 45 dager etter kjøp. Søknader som mottas senere enn 45 dager etter kjøp, blir avvist.

 5. Kampanjen er bare gyldig for følgende Fellowes-produkter, kjøpt mellom 01.09.2018og 31.12.2018i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Sverige, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike, og mellom 01.10.2018 og 31.12.2018 i Storbritannia og Irland. Den er avhengig av tilgjengelighet hos Fellowes-distributører.

Alle land:

Lotus™ Sit-Stand Workstation
Lotus™ DX Sit-Stand Workstation
Platinum Series™ Single Monitor Arm
Platinum Series™ Dual (Horizontal) Monitor Arm
Platinum Series™ Dual (Stacking) Monitor Arm
Platinum Series™ Triple Monitor Arm

 

Alle registreringer må sendes inn innen 14.02.2019

Det er bare tillatt å delta én gang per person/bedrift/adresse/bankkonto. Hver deltaker kan delta i kampanjen med maksimum 5 produkter, såfremt alle 5 produktene er oppført på samme kjøpsbevis. Deltakerne må da sende inn separate krav for hvert produkt og på samme dag, ellers vil påfølgende krav bli avvist.

 1. For å kvalifisere må deltakerne gå til nettsiden www.fellowes-promotion.com, fylle ut hele skjemaet og sende inn relevante kjøpsbevis som overholder disse vilkårene. All informasjon må være korrekt. Tilbudet kan ikke overføres.

 2. Kampanjen består av et tilbud fra Fellowes om refusjon av en andel av kjøpsprisen som deltakeren har betalt for visse Fellowes-produkter kjøpt i løpet av kampanjeperioden. Minstekravet for kjøp av produkter er én (1) enhet. Tilbakebetalingsbeløp oppgis i kampanjebrosjyren og på kampanjenettsiden.

 3. Utbetaling foretas ikke før deltakerne har levert nødvendig dokumentasjon som gjør det mulig å behandle bonussøknaden.

 4. Søknaden sendes inn over internett. Deltakeren fyller ut søknadsskjemaet på nett med nye produktdata samt sine personlige data og bankopplysninger.

 5. Når Fellowes mottar en ferdig utfylt søknad, får deltakerne en bekreftelse på mottak via e-post. Etter bekreftelse på mottak av godkjent søknad blir utbetalingen sendt til deltakerens bankkonto i løpet av 30 dager. Utbetaling kan bare gjøres til nasjonal bankkonto. Utbetaling foretas ikke før deltakerne har levert all nødvendig informasjon som gjør det mulig å behandle bonussøknaden.

 6. Det gis ikke utbetalinger til deltakere som:

  a) har ikke kjøpt det nødvendige minsteantallet per produktmodell i løpet av kampanjeperioden, og/eller
  b) ikke har fylt ut søknadsskjemaet på nett og/eller
  c) ikke har vedlagt kjøpsbevis og/eller
  d) ikke har sendt inn søknaden innen oppgitt tidspunkt og/eller
  e) ikke har oppgitt all manglende informasjon innenfor tidsfristen og/eller
  f) ikke har kjøpt produktet hos  eBay, Marktplaats, Amazon.

 7. Deltakere som sender inn ufullstendig søknad, vil bli tilbudt muligheten til å oppgi nødvendige bankopplysninger eller sende inn nødvendige dokumenter i løpet av 7 dager fra melding om dette fra Fellowes. Hvis deltakeren fremdeles ikke overholder vilkårene, vil kravet bli avvist.
 8. Utbetalingen overføres ikke før deltakeren overholder disse vilkårene.

 9. Dette tilbudet kan ikke brukes sammen med andre Fellowes-tilbud innenfor samme periode.

 10. For å kvalifisere for bonusutbetaling må deltakerne ha kjøpt produktet selv. Ved å godta disse vilkårene bekrefter deltakeren at han/hun er eier av produktet, og at det ikke foreligger tredjepartskrav.

 11. Deltakeren kan sende inn eventuelle spørsmål om kampanjen og status på behandlingen av søknaden per e-post til Fellowes. Ytterligere informasjon gis i slutten av dette dokumentet.

 12. Fellowes påtar seg intet ansvar for tapte, forsinkede, skadede eller feilsendte søknader, bortsett fra i tilfelle uaktsomhet, feil eller forsettlige handlinger eller utelatelser fra Fellowes eller deres agenter. Fellowes er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for noen tekniske feil, feil på maskinvare, programvare, servere eller nettsider eller andre typer feil eller skader av noe slag.

 13. Ved unntakstilstander som er utenfor vår rimelige kontroll og der forholdene gjør dette uunngåelig, forbeholder Fellowes seg retten til å avbryte eller endre kampanjen eller disse vilkårene på ethvert trinn, men vil alltid forsøke å begrense effekten for deltakerne for å unngå unødvendige skuffelser.

 14. Ved registrering må deltakeren oppgi sine personlige data til Fellowes, og disse videresendes til et Fellowes-kontor, og til deres agenter, for gjennomføring av kampanjen og analyse av markedsføring og kvalitetskontroll. Fellowes og deres agenter er ansvarlige for sikker oppbevaring, behandling og overføring av deltakernes personlige data, og ved å registrere seg samtykker deltakerne i disse vilkårene. Ved å krysse av i relevant felt på nettregistreringsskjemaet gir også deltakerne samtykke til at kampanjearrangøren, andre Fellowes-enheter og/eller dere agenter behandler deres data med tanke på å informere deltakerne om andre kampanjer og nye produkter og tjenester samt for fremtidig markeds- og kvalitetskontrollanalyse. Deltakerne har rett til å få se og be om korreksjon av informasjonen kampanjearrangøren har lagret. Anmodninger om dette sendes til kampanjearrangøren på e-postadressen nedenfor.

 15. Fellowes forbeholder seg retten til å av og til i løpet av kampanjen sende ytterligere informasjon om kampanjeprodukter og kampanjeinformasjon. Dette påvirker ikke deltakernes rettigheter som fastsatt i ovennevnte punkt.

 16. De relevante bestemmelsene kan leses på kampanjenettsiden og kan fås tilsendt kostnadsfritt via e-postadressen angitt nederst i disse deltakervilkårene.

 17. Fellowes overfører ikke deltakernes personlige opplysninger til noen organisasjon uten deres tillatelse, bortsett fra til Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland, som har fått i oppdrag av Fellowes å gjennomføre denne kampanjen.

 18. E-postadressen for kampanjen er fellowes@promotion-update.com, kampanjenettsiden ligger på www.fellowes-promotion.com. Denne nettadressen skal bare brukes til å sende inn nettregistreringer i forbindelse med kampanjen.

 19. Originalt kjøpsbevist MÅ tas vare på til forsendelsen er kontrollert og betalt. Fellowes forbeholder seg retten til å be om originalt kjøpsbevis for alle produkter som er kjøpt og registrert, for å sjekke at produktene er kjøpt på lovlig vis.

 20. Kvitteringer returneres ikke.

 21. Der relevant må deltakerne be om tillatelse fra sin arbeidsgiver før de deltar i denne kampanjen. Deltakerne må selv ta ansvaret for alle offentlige avgiftskrav i forbindelse med deltakelsen.

 22. Spørsmål i forbindelse med tolkning av konkurransevilkårene tar utgangspunkt i engelsk lov og domsmyndighetene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon.

 23. Kampanjearrangøren forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å diskvalifisere enhver deltaker som påvises å misbruke, undergrave eller forsøke å fikle med kampanjegjennomføringen eller opptre på enhver måte kampanjearrangøren anses som brudd på vilkårene.

 24. Dersom Fellowes feilaktig utbetaler beløper, om dette skyldes feil (tilsiktet eller på annen måte) utført av deltaker, vil Fellowes utøve sin juridiske rett til å kreve tilbakebetaling. Der dette skyldes uærlighet, vil saken rapporteres til relevante myndigheter.

 25. Fellowes sender kampanjevilkårene kostnadsfritt til alle som ber om det.

 26. Kampanjearrangør: Fellowes Ltd, Unit 2 Ontario Drive , New Rossington Doncaster, DN11 0BF, U.K.